کتاب صوتی بازی‌های جنگی، قسمت نهم

بعد از یک تاخیر تقریبا یک هفته ای دوباره برگشتم. اونجایی بودیم که دیوید به خاطر هک کردن اتفاقی وزارت دفاع این توهم رو برای ارتش آمریکا به وجود آورده بود که جنگ جهانی سوم در حال وقوع است و به همین دلیل دستگیر شده بود.

در آخر قسمت قبل دیوید از مقر فرماندهی آمریکا فرار کرد تا پروفسور استفن فالکن را پیدا کند. مردی که نویسنده برنامه هوش مصنوعی ای است که ارتش آمریکا را فریب داده و تظاهر می‌کند که جنگ در حال وقوع است.

این قسمت یکی از طولانی ترین قسمت های کتاب است. نزدیک به یک ساعت و تقریبا ۹ مگابایت! برای اینکه حوصله تان سر نرود یکی دو سورپرایز هم در فایل برایتان گذاشته ام (:

 اینهم قسمت نهم کتاب صوتی بازی‌های جنگی

مژده برای خودم و شما این است که دو سه قسمت بیشتر از کتاب باقی نمانده (: