با سطح جدیدی از اسپم های اپراتورهای عزیز آشنا بشین: اسپم صوتی

عرفان برامون این فاصل صوتی رو فرستاده و نوشته

سلام من عرفان هستم. تو یک روز شلوغ کاری موبایلم زنگ زد و وقتی جواب دادم با این رو به رو شدم!!! فقط داشتم با یهت و حیرت به گوشی تگاه میکردم.

ما هم کار دیگه ای از دستمون بر نمی یاد جز اینکه اینهمه پول گوشی و هزینه ماهانه تلفن همراه بدیم و اسپم دونی دوستان باشیم.