تاثیرات مثبت وبلاگ برای شرکت ها

بر اساس یک مطالعه در انگلیس، نشان داده شده است که بیش از سه چهارم (۷۶٪) شرکت هایی که دارای وبلاگ هستند معتقدند که وبلاگ آن ها باعث شده وب سایتشان بیننده بیشتری داشته باشد و شرکتشان در رسانه ها بیشتر مطرح شود. حدود ۴۲ درصد نیز گفته اند که حداقل یکی از پست های وبلاگ بر روی شرکت یا نام تجاری محصولات تاثیر داشته است که این تاثیر در اکثر مواقع مثبت ارزیابی شده است.

این در حالی است که ۵۷٪ شرکت ها اعتراف کرده اند که راهنماهایی برای وبلاگ نویسی ندارند و ۶۳٪ گفتند که وبلاگ نویسی شرکتی را تنها برای حضور در جمع وبلاگ ها شروع کرده اند و نه با هدفی خاص.

پاسخگویان تفاوت های بسیاری در میزان ارسال مطلب به وبلاگ هایشان داشته اند: ۳۷٪ وبلاگ ها در طول روز یک یا چندبار به روز می شدند، ۳۹٪ در هفته حداقل دوبار به روز می شدند و ۲۴٪ نهایی نیز در هفته یک بار یا کمتر به روز می شدند.

با وجود تاثیر موفقیت آمیز وبلاگ نویسی برای شرکت ها، اکثریت پاسخگویان (۷۱٪) گفته اند که از میزان تعامل وبلاگهایشان راضی نیستند.