بلاگرها در چه ساعاتی از شبانه روز مطلب می فرستند ؟

فکر می کنم جواب دادن به این سوال ساده نباشد و شاید به خاطر تنوع بسیار زیاد، اصولا کاربردی هم نداشته باشد. به نظر من این مساله آنقدر شخصی است و آنقدر وابسته به رفتار آدم ها که جواب اش فقط در مورد یک فرد خاص قابل بررسی است. ولی کدام فرد خاص ؟ مثلا امیرپویان در وبلاگ راز را در نظر بگیرید.

یک برنامه جمع و جور می نویسیم که اولا می رود کل بخش آرشیو یک سایت را دریافت می کند و بعد هر مطلب را می خواند و پیدا می کند که در چه ساعتی از شبانه روز نوشته شده و در نهایت نمودار زیر را رسم می کند (برنامه ام منطقا باید بعد از خواندن کل نوشته های فلسلفی و جامعه شناختی پویان الان کلی چیز سرش بشود). نتیجه همچین چیزی است:

جالب است نه ؟ به نظر من همیشه تصویری شدن اعداد جالب هستند. پویان قبل از شام و ناهار وبلاگ می نویسد و شب ها هم گاهی خیلی دیر می خوابد (حدود پنجاه مطلب از هفتصد و خورده ای مطلب اش بعد از دوازده شب پست شده اند)

اگر قرار شود برنامه کاملتر شود و چیزهای جالب تری را نشان بدهد می شود چند فاکتور دیگر مثل روز هفته و ماه از سال را هم به نمایش اضافه کرد. آن وقت می فهمیم که امیرپویان جمعه ها که خانه است چه تفاوت رفتاری با مواقع دیگر دارد یا تابستان ها که مدرسه(!) نمی رود چه تاثیری در وبلاگ نویسی اش می گذارد. راستی همکاری ندارید که بخواهید ببینید چقدر سر کار وبلاگنویسی می کند ؟


دو نکته: اول اینکه در صحبتی که با امیرپویان داشتم به این نتیجه رسیدیم که جالب است اگر مثلا طبقه بندی مطلب در کنار ساعت های ارسال لحاظ شود و کشف شود که امیرپویان وقتی سیر است فلسفی می نویسد یا وقتی گرسنه است ! نکته دوم هم اینکه اگر کسی علاقمند است این جدول را در مورد وبلاگ خودش داشته باشد در کامنت ها بگوید. بخصوص اگر وبلاگ شما در بلاگفا باشد کار بسیار راحت است.