وبلاگ انگلیسی خورشید خانوم

یکی دیگه از آن فیلترها ابلهانه، فیلتر بودن وبلاگ انگلیسی خورشید خانوم به آدرس LadySun.net است در حالی که وبلاگ فارسی این نویسنده مطالب مربوط به زنان به آدرس KhorshidKhanoom.com بدون هیچ مشکلی قابل دسترسی است.

احتمالا فیلتر کننده فکر می کرده در صورت فیلتر یک سایت، آن را برای کل جهان غیرقابل دسترسی می کند و نمی دانسته که حرف زورش فقط در محدوده ای کاربرد دارد که مردم از ترس زندان و شکنجه حرف زور را می پذیرند (‌و تا حد زیادی حق هم دارند (:‌ ))

حالا که بحث سایت های زنان شد، یک نگاه هم بیندازید به این Wallpaper یا کاغذ دیواری زیبای مربوط به کمپین یک میلیون امضا : تصویر پشت زمینه کامپیوتر در دفاع از کمپین یک میلیون امضا