سانسور نامه امام

در این تاپیک معمولا فیلترهای ابلهانه را معرفی می کنم ولی این بار مساله سانسور ابلهانه نامه امام خمینی است توسط حکومتی که خودش پایه گذاری کرده (: البته این جریان در انقلاب های دیگر هم تکرار می شد که رهبر انقلاب کم کم کنار گذاشته می شد ولی در ایران و انقلاب اسلامی این انتظار کمتر می رفت. بخصوص که تعداد زیادی از افراد هستند که هنوز سرسخت هم با امام هستند و هم با سانسور کنندگانش (:

به هرحال… این دفعه مساله سانسور ابلهانه، متعلق است به نامه امام که در انتهای جنگ گفته بود که یکی از فرماندهان سپاه به اون گفته ممکن است در صورت داشتن وسائلی که در طول پنج سال به دست می‌‏آوريم قدرت عمليات انهدامی و يا مقابله به مثل را داشته باشيم و بعد از پايان سال ۷۱ اگر ما دارای ۳۵۰ تيپ پياده و ۲۵۰۰ تانک و ۳۰۰۰ توپ و ۳۰۰ هواپيمای جنگی و ۳۰۰ هلی‌‏کوپتر و قدرت ساختن مقدار قابل توجهی از سلاحهای ليزر و اتم که از ضرورت‌‏های جنگ در آن موقع است داشته باشيم، می‌‏توان گفت به اميد خدا بتوانيم عمليات آفندی داشته باشيم. ولی این نامه وقتی در رسانه های ما چاپ می شه عبارت لیزر و اتم ازش حذف می شه تا نکنه یکهو مردم فکر کنند ما به فکر ساخت سلاح اتمی هستیم یا از سال ها پیش رهبران کشور تصورشان این بود که اگر سلاح لیزر(ی) و اتم(ی) بسازیم می توانیم به دشمن حمله کنیم.

جالب است که حین این سانسور ابلهانه همان کسانی که نامه امام را سانسور کرده اند پشتش هم خبر بدبینی به ایران در پی انتشار نامه محرمانه را منتشر می کنند و می گویند که خارجی ها از اینکه ایران سالهاست قسم می خورد که از اتم فقط به دنبال صلح است ولی از سال ها پیش رهبرانش نوشته بودند که باید برای حمله به دشمن انرژی اتمی داشته باشیم نگرانند.