عکس‌های کلون شده

در این آلبوم بزرگ، یک هنرمند با استفاده از سربازهای کلون جنگ ستارگان،‌ عکس های تاریخی و مشهور رو بازسازی کرده. دیدنش قشنگه…