خاطرات سفر – برگشتیم تهران

سفر عجیبی بود. حالا هم برگشتیم تهران ! این هم شد خاطرات سفر ! در این سفر بیشترین ظرایف اسپیپ و قابلیت های اون برای ایجاد سایت های خبری و حتی وبلاگ های شخصی و در عین حال شیوه آموزش اسپیپ در کارگاه ها رو یاد می گرفتیم.

چیزی که بامزه است تعریف کنم این است که از روی دوم به بعد یکهو دیدیم هتل پر از مسافر شده و همیشه آهنگ های اسپانیولی پخش می شه وزوجهای مختلف در حال تمرین رقص در راهروها و اتاق ها هستند: ما وسط فستیوال تانگوی استانبول بودیم !