پنج نکته یلدایی

دوستان من رو هم دعوت کرده اند پنج نکته یلدایی بگم: پنج نکته ای که کسی درباره ام نمی دونه. احتمالا دیر شده ولی من می نویسم به هرحال و دوستان رو هم دعوت کنم. ببخشید که به دوستانی که دعوتم کردن لینک نمی دم چون می ترسم (و مطمئن هستم احتمال داره) کسی از قلم بیافته.

 از گلدکوئست، هویج پخته و آدم های خشک مغز بدم می یاد.

 از سفر هلند که برگشتیم یک چیزی آوردیم که هنوز به کسی نگفتیم !

 اولین گزارش مصورم از یک تجمع غیرقانونی که توی گویا منتشر شد، بیش از ۲۰ هزار خواننده داشت و من ترسیدم !

 دوست دختر دارم

 کلکسیون جمع می کنیم: کلکسیون بسته های کاندوم

البته واقعا توی زندگی من چیزهای خیلی خیلی کمی هست که کسی ندونه. با گفتن این پنج تا تقریبا حاضرم قسم بخورم چیزی نیست که کسی ندونه‌ !

حالا بگذارید دعوت کنم. اولیش سینای عزیز، کورش ضیابری، واران، و خجسته و با اینکه نوشته لیشام.