کیبرد مجانی، مووبل تایپ و مهارت های حذف اسپم

امروز بهار نوشته بود که نشریه ای مطلب نوشته شده توسط اون رو دزدیده ! برام عجیب بود که چرا اسم نشریه رو نیاورده. خواستم این مساله رو توی کامنت ها ازش بپرسم. MovableType به شکلی عجیب و غیرقابل خوندن ازم ایراد می گرفت که کلمات غیرقابل پذیرش در متن ام هست. در نهایت فهمیدم به http://Freekeyboard.net ایراد می گیرفت و احتمالا فکر می کرد من دارم اینجا کیبرد مجانی تبلیغ می کنم ! داستانی داریم ها…