کاغذدیواری برنامه نویسی: کتاب هشتم، بند سوم

خب این هم عکس پس زمینه بعدی برای برنامه نویس های عزیز علاقمند به کتاب تائوی برنامه‌نویسی


و اینهم فایل اصلی :