ربات تلگرامی جادی.نت

به لطف جاوید مومنی عزیز، ظاهرا وبلاگ من یک ربات تلگرامی به اسم jadibot داره (: باهاش دوست بشین و بزنین help/ تا بهتون بگه چه کارهایی از دستش بر میاد. این ربات غیررسمی است و در لحظاتی که من باهاش کار می کردم که خوب و بامزه و باحال کار می کنه.