• هاها… خیلی جالب بود!
    البته نمونه این رو در ایران بیشتر میشه دید. کسانی که تو محیط کار برای اینکه جایگاه خودشون رو از دست ندن، سعی در پایین آوردن دیگران دارند!
    همین رابطه رو بین یک تاجر (واردکننده آشغال از چین) و تولیدکننده هم میشه تصور کرد…