کتاب صوتی بازی‌های جنگ، قسمت دوازدهم

قسمت جدید! باور بکنید یا نه جنگ جهانی در حال شروع است. کامپیوترهای سرخود جنگ می‌خواهند چون وقتی کاری را شروع می‌کنند باید تمامش کنند. فقط یک قسمت دیگر از این داستان باقی مانده است که فردا خواهم گذاشت (:

 قسمت دوازدهم کتاب صوتی بازی‌های جنگی