کتاب صوتی بازی‌های جنگی: فصل یازدهم

کم کم داریم به آخر راه می‌رسیم. جنگ جهانی سوم عملا شروع شده. تابلوهای نمایش مشغول نمایش حمله آتی شوروری به آمریکا هستند و دیوید، فالکن و جنیفر در راه مقر فرماندهی تا جلوی جنگ رو بگیرن. این سه فصل آخر جزو جذابترین فصل‌ها هستند چون داستان در اوج است و همه شخصیت‌های دوست داشتنی در صحنه.

 قسمت یازدهم کتاب صوتی بازی‌های جنگی