در اروپا استفاده از فایرفاکس از اینترنت اکسپلورر ۷ پیشی گرفت

جنگ مرورگرهای اینترنت این روزها یک جنگ هفتگی است و همه طرفداران به آمار استفاده از مرورگرها چشم دوخته‌اند. این هفته اولین هفته‌ای بود که یک مرورگر آزاد از یک مرورگر مایکروسافت جلو افتاد. این هفته در آمارهای اروپا، فایرفاکس ۳ از اینترنت اکسپلورر ۷ پیشی گرفت.

این هفته در منطقه اروپا، فایرفاکس ۳ دارای ۳۵٪ سهم بازار و اینترنت اکسپلورر ۳۴٪ سهم بازار بود. کارشناسان می‌گویند که دلیل پایین آمدن آمار اینترنت اکسپلورر ۷، عرضه اینترنت اکسپلورر ۸ بوده که ۲.۳٪ سهم بازار به دست آورده که اکثر آن‌ها مهاجران از آی.ای.۷ بوده‌اند.

قابل توجه است که در مجموع (بدون در نظر گرفتن نسخه) اینترنت اکسپلورر در حدود ۵۰٪ سهم بازار را دارد و فایررفاکس حدودا ۳۸٪.

منبع