اکثر زنان دستگیر شده آزاد شدن،‌ مردان هنوز در زندان

راستش خبر رو هر کسی بخواد بشنوه، تا حالا شنیده: روز اول می بیشتر از صد نفر آدم دستگیر شدن. دیشب همه زن‌ها به جز جلوه جواهری آزاد شدن. پسرها هنوز بدون هیچ خبر، وکیل یا حقوق تصریح شده در قانون، در زندان هستن. دستگیری اول می از نظر منطقی و تجربیات ما با دولت جمهوری اسلامی قابل پیشبینی بود ولی من این گزاره‌ها رو نمی‌تونم کنار هم بچینم:

  • ایران اسلامی است
  • ایران ضد آمریکا است
  • ایران دوست مارکسیست‌ها و چپ‌ها است (مثل چین، بولیوی، شیلی، کوبا، …)
  • اول ماه می، روز جهانی کارگر و روز ضدیت با سیاست‌های آمریکایی است
  • رکسانا صابری به جرم جاسوسی به هشت سال زندان محکوم شد
  • دوستان چپ و طرفداران حقوق کارگران اول ماه می رو جشن گرفتند
  • اوباما رییس جمهوری آمریکا است
  • اوباما پیام داد که رکسانا صابری باید آزاد بشه
  • رکسانا صابری نه فقط یک شبه آزاد شد که کشور رو هم ترک کرد و رفت آمریکا
  • دوستان چپ و طرفدار حقوق کارگران، در زندان هستن