رفع مشکل سال ۲۰۱۰ تقویم جلالی گنوم

گنوم از مدت‌ها قبل یک تقویم جلالی (شمسی) عالی داشته: تقویم مولا پهنادیان. یک اپلت کوچیک که بالای صفحه تقویم رو نشون می‌داده به همراه همه مناسب‌ها و تعطیلی‌ها و برابر میلادی و …

حالا از سال ۲۰۱۰، یک باگ بانمک توی برنامه پیدا شده و اپلت یک روز از تاریخ واقعی جلوتر است. راه حل ساده است.

۱) برین سایت مولا و آخرین نسخه رو دانلود کنید

۲) بازش کنین، نصبش کنین و نسخه در حال اجرای فعلی رو kill کنید تا گنوم ازتون بپرسه که نسخه جدیدتر رو لود کنه یا نه. بگین آره (:


jadi@japtop:~/Desktop/jalali-calendar-1.6.9$ sudo make install

[sudo] password for jadi: inampasswordeman

mkdir -p /usr/share/jalali-calendar

mkdir -p /usr/share/jalali-calendar/date

mkdir -p /usr/lib//bonobo/servers

install -p -m644 COPYING /usr/share/jalali-calendar/.

install -p -m755 src/*.py /usr/share/jalali-calendar/.

install -p -m644 src/138*.xml /usr/share/jalali-calendar/.

install -p -m644 src/*.glade /usr/share/jalali-calendar/.

install -p -m644 src/GNOME_PyJcalendarApplet.server //usr/lib//bonobo/servers

install -p -m644 pixmaps/date/*.png /usr/share/jalali-calendar/date/.

install -p -m644 pixmaps/*.png /usr/share/jalali-calendar/.

chmod +x /usr/share/jalali-calendar/jcalendar.py

jadi@japtop:~/Desktop/jalali-calendar-1.6.9$ ps -ef | grep jalali

jadi 13486 1 1 14:39 ? 00:00:00 python /usr/share/jalali-calendar/jcalendar.py –oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_PyJcalendarApplet_Factory –oaf-ior-fd=19

jadi 13496 13416 0 14:40 pts/4 00:00:00 grep jalali

jadi@japtop:~/Desktop/jalali-calendar-1.6.9$ kill 13486