مروری گرافیکی بر مرورگرهای وب

خیلی قوی با کلی تجهیزات اضافی اما بعد از چند هفته به خاطر خزعبلاتی که بهش وصل می‌کنید، غیرقابل استفاده و کند.

بسیار به صرفه اما طرفدارانش درباره قابلیت‌هایش بیش از حد اغراق می‌کنند

بعضی‌ها عاشقش هستند اما بقیه می‌گویند که واقعا چیز بی معنی‌ای است

خیلی سریع، کلا همین!

به هرحال بعضی وقت‌ها که هیچ وسیله دیگری نداریم، باید برای رفت و آمد سوار یک چیزی بشویم دیگر.

منبع