بنویت ب. مندلبروت به خدا پیوست

پیرمرد مهربون، بنویت ب. مندلبروت هم فوت کرد (: در ۸۵ سالگی و در اثر سرطان. این آقا کسی بود که روی کل مسایل مختلف ریاضی کار کرد اما چیزی که اون رو مشهور کرد، فراکتال‌ها بودن که توی فارسی فکر کنم بهشون می گیم برخال. ریاض دان دیگری درباره مرگ او گفته است که «اگر بحث تاثیر ریاضیات و کاربرد آن در علوم باشد، مندلبروت تاثیرگذارترین شخصیت ۵۰ سال اخیر بوده.» و نیکولاس سارکوزی (رییس جمهوری فرانسه) هم درباره او گفته «یک ذهن قدرتمند و اصیل که که هرگز از نوآوری و شکستن عقاید قبلی نمی‌ترسید.» (حالا که اینکه سارکوزی چه چیزی در مورد یکی از بهترین ریاضی دان‌های دنیا می‌فهمه، به کنار (: ))

  • آدم هایی مثل سارکوزی باید نشان جرات بگیرن، چون در مورد هر چیزی هر چند هم که بی اطلاع باشن اظهار نظر می کنن.

    حالا این سارکوزی به کنار، فراکتالها یکی از اون چیزهاییست که علاقه شدیدی بهشون دارم.

  • ممنون از خبر.

    این که در فارسی چه طور اسمش رو تلفظ می‌کنن، مطمئن نیستم. اما فکر کنم در فرانسه «بنوا» تلفظ بکنن.