شوخی با دالایی لاما

دالایی لاما نماد معنویت توی جهانه. مشخصه که جهان پر است از دین های مختلف و کسانی که چه توی حکومت و چه بیرون اون ادعای معنویت می کنن ولی واقعیت اینه که قدسی و معنوی بودن، شدیدا دوره از قدرت سیاسی و خودنمایی و نتیجه اش هم اینه که رهبر بوداییان جهان، حتی برای معتقدین به وجود خدای ابراهیمی و حتی برای آزاداندیش‌ها تبدیل می شه به یک شخصیت محترم.

جنبه دیگه ای از این معنویت واقعی رو می‌تونین توی این ویدئو ببینین.

گزارشگر (که خیلی ها می گن خیلی خزه که در فرصت مصاحبه با دالایی لاما اینطوری حرف می زنه) یک جک درباره دالایی لاما می‌گه که اگر انگلیسی زبان نباشین سخته فهمیدنش. دالایی لاما که متوجه جک نشده، خیلی خونسرد و جالب می‌خنده و می گه که متوجه جک نشده ولی مشخصه که بدون ناراحتی از خوشحالی دیگران خوشحاله (: صحنه بانمکیه که ارزش دیدن داره.

توضیح: من نه استاد انگلیسی هستم نه استاد بودایی ها (: ولی تا حد فهم من جریان جک اینه: دالایی لاما رهبر بوداییان جهان است. یک دین بدون خدا که پیروانش سعی می کنن از طریق پیشرفت قدسی، به رهایی برسن و بخشی از رهایی یکی شدن با جهانه. دالایی لامای پیتزا فروشی می گه make me one with everything. که می تونه هم معنی بده یک پیتزا می خواد با همه چیز و هم می تونی معنی بده که منو با جهان یکی کن.