بدترین پسورد های ۲۰۱۱

شرکت اسپلش دیتا که کارش نوشتن ابزارهای مدیریت پسورد و کلمه عبور است فهرست ۲۵ بدترین کلمه عبور امسالش رو منتشر کرده. این فهرست از لیست‌هایی درست شده که در طول امسال هکرها منتشرشون کردن. فهرست مثل همیشه است. هر سال همین داستانه:

 1. password 
 2. 123456 
 3. 12345678 
 4. qwerty 
 5. abc123 
 6. monkey 
 7. 1234567 
 8. letmein 
 9. trustno1 
10. dragon 
11. baseball 
12. 111111 
13. iloveyou 
14. master 
15. sunshine 
16. ashley 
17. bailey 
18. passw0rd 
19. shadow 
20. 123123 
21. 654321 
22. superman 
23. qazwsx 
24. michael 
25. football