نماینده های مجلس لهستان با ماسک انانیموس در اعتراض به اکتا

چپ‌گراهای مجلس لهستان در اعتراض به تصویب قانون اکتا (ACTA) با ماسک کاغذی انانیموس / ناشناس در مجلس حاضر شدن.

منبع

  • پیــــش به ســـوی لـــهـستان! :)

  • Pingback: نمایندگان مجلس بلغارستان هم در مقابله با اکتا ماسک ناشناس به صورت زدند()

  • Pingback: نمایندگان مجلس بلغارستان هم در مقابله با اکتا ماسک ناشناس به صورت زدند « دگرگون()