ابراز عشق ولنتاین با کیس آیپد

جامعه‌ای شده که برای ابراز عشق، می تونیم یک چیزی بخریم و هدیه بدیم یا حتی پست کنیم. اگر طرفتون آیپد داره و می خواین به این شیوه سرمایه‌داری خبیث ابراز عشق کنین این گزینه خوبیه:

آی پد ولنتاین

جلد آیپد ولنتاینی به قیمت ۸۵ دلار.