اَبَر بلادی مری

bloody_mary_5h9XzoZ

من طرفداری بلادی مری نیستم ولی اگر حوالی ویسکانسین بودم احتمالا اولین یکشنبه‌ یکی از ماه‌ها، از ساعت یازده و نیم به بعد سری به بار ایرلندی دیوی می زدم تا این هیولا رو ببینم! قیمتش ۵ دلاره و فقط در همون یک روز در ماه و تا وقتی مواد اولیه لازمش باقی مونده باشه سرو می‌شه.