دستور از بالا

توضیح: توی لینوکس اگر جلوی هر دستوری sudo بزنید، سیستم عامل اون رو به عنوان «دستور از مقامات بالا» برداشت می کنه. یعنی دستوری که باید با بالاترین دسترسی اجرا بشه. اگر به کسی دستور دادید ساندویچ درست کنه و نکرد سریع جلوش یک sudo بگذارید !
منبع کاریکاتور: http://xkcd.com/c149.html