تصویر زیبای رای منفی اتحادیه اروپا به اکتا

پارلمان اروپا دیروز به قانون ACTA که در ظاهر قراره از مالکیت معنوی دفاع کنه ولی در عمل جوری نوشته شده که خفه کننده خلاقیت و نوآوری است و به نفع شرکت های تجارت کننده آثار، رای منفی نه فقط محکم که نمایشی داد.

روز چهارم جولای برای آمریکایی ها روز ملی است ولی ظاهرا دیروز چهارم جولایی بود که اروپا هم ثابت کرد با شعورتر از آمریکا است هم در بخش هایی از علم جلوتر.