چند خبر بد

  • اولی اینکه ماه رمضان شروع شده. ذات ماه رمضان خوب است ولی اجراش این چند وقت واقعا وحشتناک شده. آدم به خاطر اعتقادات یکسری آدم دیگه از پایه ای ترین حقوق اش محروم می شه. من برای هر کس که اعتقاد به روزه داره احترام قایلم ولی خیلی ظالمانه می دونم که به خاطر اعتقاداتم کسی رو مجبور کنم که چیزی نخوره. کسی استدلالی نسبت به این جریان داره ؟
  • جلال همتی رفت بهشت (: لاله زار یکطرفه است،‌ توپخونه یکطرفه است و مهوش، پریوش و … شاید شما معتقد باشید رفت جهنم یا شاید معتقد باشید جای خاصی نرفت. ولی الان که من دارم با لبخند از آهنگهاش می نویسم برام به این معنی است که رفته بهشت (:
  • اول مهر اومده که ذاتا برای من همیشه خبر بدی بوده
  • سخنگوی دولت اعلام کرده دولت شدیدا معتقد به آزادی بیان و آزادی رسانه ها است – البته این حرف هم ذاتا بد نیست ولی دروغ خیلی چیز بدی است و از طرف کسی که ادعای مسلمانی اش همه رو کر کرده بدتر. در عین حال اگر احمقی مثل بوش دروغ بگه آدم ها حق دارند با این دروغ بکشندنش به صلابه ولی در ایران دروغگو به خودش حق می ده همه رو هم خفه کنه تا کسی نشنوه دروغ می گه.

البته اصلا نگران نشید ! با همه این خبرهای بد من خیلی خوبم (: سرحال سرحال ! امروز می خوام با یک ستاره روی لباسم برم دانشگاه: در اعتراض به اینکه به دانشجوها ستاره می دهند و دانشجوهای ستاره دار در ترم های بعدی از تحصیل محروم می شوند.