کاغذدیواری تائوی برنامه‌نویسی، نرم‌افزار و علف

اینهم از این یکی. با جمله انتخابی اشکان که کتاب هشتم، بند اول است:

در نبود باد، علف از حرکت باز می‌ایستد.
بدون نرم‌افزار، سخت‌افزار بی‌فایده است.

برای دیدن یا دریافت اندازه اصلی، روی تصویر کلیک کنید.