لینوکس در هفته چهل و پنجم

این هفته عالیه… سریع بریم سراغش که خودش طولانیه (: