اسکناس‌های ضد رشوه هندی

همه چیز اسکناس بالا عادی است به جز ارزشش: صفر! این اسکناس‌ها را یک ان.جی.اوی هندی به نام 5th Pillar منتشر کرده و تا به حال حدود یک میلیون نفر آن‌ها را دانلود کرده‌اند. یک تحقیق میدانی نشان داده که کاربرد این اسکناس‌ها هم زیاد بوده. کافی است شما یکی از این اسکناس‌ها را پرینت بگیرید و در صورتی که کسی از شما رشوه خواست، یواشکی آن را در جیبش بگذارید. طرف هم یا متوجه نمی‌شود یا اگر بفهمد که یکی از این اسکناس‌ها را گرفته احتمالا شرمنده می‌شود و توبه می‌کند (:

البته در ایران چیز مشابهی نداریم. احتمالا به دو دلیل. اول اینکه همه ان.جی.او.ها بسته و ان.جی.او.کارها روانه زندان شده‌اند و دوم اینکه داشتن چنین چیزی احتمالا محاربه اقتصادی است و نتیجه‌اش معلوم (: