نمودار ارسال متوسط تعداد پیام کوتاه ارسال شده روی برخی اپراتورهای خاورمیانه در سه سال گذشته

آمارش توی یک مجله مخابراتی بود. گفتم نمودار درست کردن ازش جالبه.. نشون می ده که هر نفر خاورمیانه ای تقریبا در ماه چند تا اسمس یا همون پیام کوتاه می فرسته. حتی می تونه به شکلی یک شاخص باشه برای استفاده از سیستم های مخابراتی. (1Q10 یعنی سه ماهه اول سال ۲۰۱۰)

اینهم اطلاعات خام.

Country

Population

Operator

SMS

3Q10

4Q10

1Q11

2Q11

3Q11

Afghanistan

24.4

Afghan Wireless

SMS

169.12

177.77

186.31

195

203.78

Bahrain

1.2

Bahrain Batelco

SMS

161.12

151.77

143.17

142.21

142.91

Iran

76.2

Iran TCI

SMS

3776.11

4014.05

4511.56

4492.16

4725

Jordan

6.2

Jordan Zain

SMS

346.21

347.96

338.18

352.49

415.62

Kuwait

2.8

Kuwait Wataniya

SMS

147.43

147.46

154.08

164.9

167.81

Lebanon

4.2

Lebanon MTC

SMS

181

189.26

193.98

202.48

211.05

Oman

2.7

Oman Omantel

SMS

82.19

89.65

82.07

75.03

94.63

Palestine

4.1

Palestine Cellular

SMS

138.71

141.79

146.23

153.92

147.21

Saudi Arabia

27.1

Saudi Telecom

SMS

1452.93

1523.27

1544.38

1557.35

1585.25

UAE

8.2

UAE Etisalat

SMS

702.45

707.81

683.55

671.85

677.43

Yemen

23.8

Yemen Mobile

SMS

1001.16

1101.6

1135.39

1202.33

1284.43

Source: Informa, Telecoms. By Jadi.net