رادیو گیک از هفته بعد با قدرت در دسترس شما است (:

این خبر می تونست این باشه : همونطور که توی صفحه فیسبوق رادیو گیک هم گفتیم، این یکشنبه هم رادیو نداریم. ولی خوشبختانه بچه های رادیو گیک بچه های خوش و خندونی هستن و خبر رو اینطوری می بینن که «از هفته بعد رادیو گیک منظم و مرتب در خدمت شما است» (:

روحیه ها رو حفظ کنین بچه ها و اگر واقعا پهنای باند قابل قبولی دارین این ساعت جالب رو ببینین تا با گذشت چند دقیقه بتونین تصور کنین که رادیوگیک رو دانلود کردین!