یکی توضیح می ده مقاومت صفر اهم مال چه کاریه؟

منبع

دست دست می کردم این پست رو بزم یا نه ولی االان حسابی خوشحالم چون باعث شده یک مقاله به ویکیپدیای فارسی اضافه بشه: مقاومت صفر اهم