اعضای بدن به روایت ویکیپدیا

احتمالا سرچ کردن به دنبال ‌Penis در ویکیپدیا معادل قرن بیست و یکمی گشتن دنبال مدخل‌های خاص در توضیح المسائل‌ها و چک کردن کلمات هیجان انگیز در لغتنامه است. نمودار زیر که توسط اسلیت درست شده، نشون دهنده تناسب دیدن صفحات هر عضو بدن انسان در ویکیپدیا است.

human_body_wikipedia