مسابقه کمک به رابین‌هود اینترنت در طول عید و جوایزی مثل رز‌بری‌پای

یادتونه از کمک به رابین هود اینترنت نوشتم و پیشنهاد کردم به پروژه لوکیشن‌یاب موزیلا کمک کنین؟ تجربه‌ای شگفت انگیز بود و خیلی از شهرهای ایران به شکل غیرقابل تصوری روشن‌تر شدن. اما مسیرهای بین شهری هنوز نیازمند کمک شما هستن و برای پیش‌بردش سایت سیتو یک ایده خوب عیدانه داره: کمک به رابین‌هود اینترنت در طول عید همه کلی سفر می ریم و تو شهر می چرخیم و غیره و اگر در این مدت مشغول کمک به رابین‌هود هم باشیم می تونیم هم مسیرهای ایران رو خیلی روشنتر کنیم و هم تلاش کنیم تا از سیتو یک رزبری‌پای یا جوایز دیگه ببریم! گیک‌ها.. به پیش!