زنده ام

روزهای شلوغی است و من پشت سر هم بدشانسی تکنولوژیک می یارم. دو سه بار کاری که داشتم می کردم خراب شد، سه بار ویدئوکست شماره دو رو ضبط کردم و بعدش متوجه شدم مشکل تنظیم صدا و تصویر و این چیزها داره و قابل استفاده نیست و دو تا لپ تاپ عوض کردم. روزهای شلوغ و داغون و پر کار. شرمنده که هیچچی ننوشتم (: با ما باشین و به جز برای دیدن والیبال و فوتبال دست به گیرنده هاتون نزنین چون به زودی به زندگی بر می گردیم.