در این آزمایش ادراکی مشارکت کنین؛ شاید آی پد برنده شدین

اگر کمی حوصله دارین توی این آزمایش در مورد علوم ادراکی شرکت کنین توی این آزمایش باید بعد از دادن مشخصات، صد و پنجاه بار روی یکی از چهار مربعی که مثلا ماشین‌های قمار هستن کلیک کنین و امتیاز بگیرین. تلاش اینه که روشی رو کشف کنین که بیشترین امتیاز رو به شما می رسونه چون کل امتیاز کسب شده مستقیما در شانس بردن آی پد موثر است – البته توجه کنین که در هر حرکت اگر توی یک و نیم ثانیه کلیک نکنین، فرصت اون دور از دست رفته. همیشه می گیم که احتمال بردن جایزه در اینجاها در حد صفر است و بخش جالب دیدن آزمایش است و کمک کردن به آزمایشگر (: اگر حوصله صد و پنجاه تا کلیک و بعدش جواب دادن به یکسری سوال دارین سری به این قمارخونه ادراکی بزنین تا نمودار و آمار نهایی اش در مورد خودتون رو شاهد باشین.