#بازارکار و معرفی‌های شاد دوشنبه‌های آخر ماه – شهریور ۹۳

I-Hate-School

من که شخصا از مدرسه متنفر بودم. چاره ای نیست و باید تحمل کرد و تلاش برای بهتر کردنش وقتی بزرگ شدیم (و حتی وقتی مدرسه می ریم) ولی من که شخصا متنفر بودم و لازمه اینو بگم (: به هرحال.. در آخرین روز شهریور که آخرین دوشنبه شهریور هم هست، می ریم به سراغ تبلیغات شاد دوشنبه آخر ماه. شما هم اگر می خواین تبلیغتون در دوشنبه ماه بعد باشه، به jadijadi جیمیل بزنین… همینطور که می بینین فعلا فرصت‌های شغلی رو هم همینجا اضافه کرده‌ام!

بازار کار