هفته ای برای وایبر

بحث وایبر خیلی داغ است و کلی سوال جواب داده نشده و کلی بحث مطرح نشده. هر روز اتفاق جدیدی می افته. از خبر عجیب چهل میلیون ایرانی از وایبر استفاده می کنند تا درخواست ممنوعیت تا داستان تکراری کپی کردن برنامه های آزاد و غالب کردنشون به مدیران ملی و به جیب زدن پول مردم تحت عنوان «پروژه ملی». اینهمه داستان رو باید بشه یک جور جمع کرد و هیچ روشی بهتر از هفته وایبر جواب نمی ده! پس این هفته برای ما هفته وایبر است با نوشته هایی زیاد در مورد برنامه های چت چند رسانه ای که توی جیبون می ذاریمشون.