صفحه یابود پروژه‌های مرحوم گوگل. این صفحه هم جالبه و با وجود تبلیغات زیاد و فرانسوی بودنش، ارزش سر زدن داره - البته اگر فرانسوی بلدین که عالیه: صفحه یادبود پروژه های کنار گذاشته شده گوگل از گوگل ریدر مرحوم گرفته تا گوگل باز و آدیو-ادز و لتیتیود و اورکات. حداقل بخشی از نوستالژی‌هاتون تسکین پیدا می کنه. مارس 7, 2015 ، 5 پاسخ