علاقمند به یک جلسه لینوکسی هستین؟ برین جشنواره لینوکس امیرکبیر

aut_linuxfest

اردیبهشت است و ماه گشت و گذار، شما هم می تونین در روز ۲۴ و ۲۵ توی جشنواره لینوکس دانشگاه امیرکبیر شرکت کنین.