داکر در دوران پسابرجام

Screenshot from 2016-01-17 14-14-03

فرهاد باقری یک کار باحال کرده، ایمیل به داکر و یادآوری پسابرجام و درخواست لغو تحریم‌ها، جوابی که گرفته هم مثبت و خوبه:

سلام فرهاد، من موسس داکر هستم. داشتم همین الان به این اخبار خوب نگاه می‌:ردم و خوشحالیم که می‌تونیم سرویس‌هامون رو برای جامعه داکر ایران باز کنیم.
ما با تیم حقوقی چک می‌کنیم که چه مسیری رو باید طی کنیم. بعد در مسیر صحیح برای بازکردن سرویس حرکت خواهیم کرد.

تشکر از صبرت

با احترام،
سولومون

ایول (: امیدوارم به شکل معقول و طبیعی پیش بریم و از دست فیلترینگ احمق اینطرف هم خلاص بشیم. تو این مدت یادمون هست که اگر کسی اندیشه ای رو فیلتر می کنه یعنی می دونه که نظر خودش تو بحث منطقی بازنده است.