جمعه‌ها: کاندوم پیتزایی به افتخار فرندز

در سریال فرندز، یک جایی هستن که از جوی می پرسن اگر قرار باشه یا سکس یا غذا رو کنار بذاره، کدوم رو انتخاب می کنه.. جوی جواب می ده:

joey

(: واقعا هم نمی شه انتخاب کرد. حتی شاید بهتر باشه این دو تا رو به هم وصل کرد:

cond4