به هیچ وجه فایل ناشناس Word را باز نکنید

امروز یک مشکل امنیتی حاد جدید در برنامه مایکروسافت Word کشف شده که می تواند از طریق باز کردن یک فایل doc آلوده، کدهایی را روی کامپیوتر شما اجرا کند. استفاده از این مشکل امنیتی جدید به گستردگی در حال افزایش است پس مواظب باشید این یکی دو هفته (و تا وقتی از word استفاده می کنید) هیچ فایل docی که خودتان درخواست دریافتش را نداده اید را باز نکنید.