مجموعه کتاب‌های دیجیتال رایگان ناسا. ناسا در یک حرکت جالب، چند کتاب دیجیتال رایگان رو روی سایتش گذاشته. کتاب هایی مثل «دیدگاه‌های مدیران ارشد ناسا در آستانه ۵۰ سالگی سازمان» یا «سفر ناسا برای رسیدن به تعالی مدیریت پروژه» و غیره و غیره. سری به مجموعه کتاب‌های رایگان ناسا بزنین و دانلود کنین و لذت ببرین. این کتاب‌ها در فرمت‌های متنوع ارائه شدن و دانلودشون رایگانه. این یعنی مصرف صحیح پول مالیات دهندگان آمریکایی.