نقل قول برنامه نویسی (بیل گیتس درباره اسپم)

اسپم در طول دو سال آینده به یک خاطره دور تبدیل خواهد شد.

بیل گیتس، ۲۴ ژانویه ۲۰۰۴

(منبع: بی بی سی)