فیلتر ابلهانه: سایت باشگاه فرهنگی ورزشگی ذوب آهن اصفهان

راستش از دیروز می‌خواستم در مورد فیلتر شدن RapidShare بنویسم اما انگار قسمت نیست چون نمی شه از فیلتر بودن رپیدشیر نوشت و این فیلتر ابلهانه و خنده دار رو بیخیال شد (سایتشون توی فایرفاکس درست دیده نمی شه البته!)