فال تاروت سریع و تک جمله‌ای

این هم یک جور فال تاروت است که البته خیلی از مواقع برای تمرین استفاده می شه: مراجع یک سوال می پرسه و شما دو یا سه کارت می‌کشید و بر مبنای سوال و اون دو یا سه کارت، یک جمله می‌سازید. امروز به شکل آنلاین یکی درخواست فال سریع داشت و نتیجه‌اش اینه:


می‌خوام ببینم اونی که دوستش دارم چه نظری به من داره؟

 طرف مقابل هم داره به تو فکر می کنه ولی یک موضوع دیگه هم فکرش رو مشغول کرده (شمشیر فکر است، سه همیشه یکی بیشتر از دوی رمانتیک و مرد بالغ در سمت چپ)


و اینکه تا آخر سال ۱۳۸۶، چه اتفاق خاصی برام می افته؟

کارت ها را کامل بر می زنیم و سه دسته می ‌کنیم و از مراجع می‌خوایم یکی رو انتخاب کنه تا در انتخاب تا حدی شریک بوده باشه. بعد از بر زدن و تقسیم کردن، ۲ رو انتخاب میکنه! خیلی عجیبه که درست همون دو کارت قبلی اومدن. می‌تونین بگین که بد بر زده بودین و می‌تونین بگین که:

 خیلی عجیبه ولی یک اتفاق در مورد همون آقا می‌افته.


در مورد من چی؟

 باید بتونی یک تصیمم بگیری و به اون تصمیم بدون مردد شدن و پا پس کشیدن عمل کنی و نتیجه عالی خواهد بود (نتیجه عالی کارت ۲۱ یا universus است که عملا نهایت راه پیش رو است و تصمیم و عمل سریع به آن، کارت هشت شمشیر است).