• عالی بود

  • محمدصادق

    البته لینوکس قبلا این بلا رو سر ویندوز آورده!
    گوگل فقط داشته از اونجا رد می‌شده و این صحنه رو می‌بینه :)